02 September 2009

Hadith Popular Sekitar Ramadhan Yang Maudu' dan Dhaif Edisi Revisi

السلام عليكم ورحمة الله وبركة


Setiap kali datangnya bulan Ramadhan maka kita tak pernah jemu mendengar hadith-hadith Nabi sallallahu`alaihwassalam berkaitan puasa,kelebihan bulan Ramadhan dan keutamaannya,maka tak hairanlah ramai yang menulis atau menyampaikan tazkirah atau ceramah mereka menggunakan hadith-hadith Nabi sallallahu`alaihhwassalam yang sahih dan tak kurang juga yang menggunakan hadith-hadith yang dha`if (lemah)dan maudhu`(palsu). Tujuan mereka baik dan dipuji ,namun tujuan sahaja baik tidak memadai jika tidak mengikut landasan syariat. Contohnya hadith berkaitan fadhilat-fadhilat solat tarawih mengikut malam-malam tertentu yang terang-terang kesemuanya adalah maudhu (palsu). Sepakat para ulama hadith mengatakan haram meriwayatkan hadith daripada Nabi sallallahu`alaihwassalam yang palsu(maudhu`).Walaupun begitu, berkenaan dengan hadith Dha`if maka ulama berbeza pendapat tentang hukum beramal dengannya, Al-Hafiz Ibnu Hajar menghuraikan tiga syarat yang perlu dipatuhi untuk beramal dengan hadith dha`if antaranya:

1)Kedha`ifannya tidak terlalu teruk(dha`if Jiddan)

2)Ia termasuk dibawah prinsip atau dalil yang diamalkan

3)Tidak boleh yakin tentang thabitnya ketika beramal dengannya bahkan mesti berhati-hati.


[Rujuk Taisir Mustalah al-Hadith 65-66]

Ulama Hadith juga meletakkan syarat untuk meriwayatkan hadith Dha`if :

1) Tidak berkaitan dengan akidah

2)Periwayatan itu bukan tentang hukum syara` yang berkaitan dengan halal dan haram.Dan harus diingat jika hadith apabila meriwayatkan hadith dha`if tanpa sanad atau dha`if maka jangan terus berkata: " Rasulullah sallallahu`alaihwasallam bersabda" tetapi hendaklah berkata "Diriwayatkan daripada....atau sampai kepada kami...diceritakan kepada kami supaya kita tidak secara pasti menisbahkan hadith tersebut kepada Rasulullah sallallahu`alaihwassalam.

Sikap kita hendaklah kita merujuk kepada ahli-ahli hadith untuk kita menceritakan sesuatu hadith,atau merujuk kepada kitab-kitab hadith tinggalan para ulama`hadith. Berikut ancaman Nabi sallallahu`alaiwasallam kepada sesiapa yang menceritakan hadith yang didengarnya tanpa mengetahui taraf hadith itu sama ada ianya maqbul(diterima,sahih dan hasan) ataupun ianya tertolak mardud(dha`if dan maudhu`)Sabda Nabi sallallahu`alaihwassalam:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَBarangsiapa menceritakan hadith dariku dan hadith tersebut diketahui dusta(tidak sahih) maka dia adalah salah seorang pendusta.

(HR.Muslim)

Kata Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani: "Ini hukum orang yang diam(tidak menerangkan) dari hadith-hadith lemah dalam fadhail(kelebihan). Lantas bagaimana dalam masalah hukum dan sejenisnya?

(Rujuk Tamammul minnah hal:33)

Kenyataan Syaikh al-Albani ini menunjukkan bahawa sebagaimana hadith-hadith dha`if dan maudhu` dilarang meriwayatkannya begitu juga menyembunyikannya(tidak memberitahu akan kecacatan hadith)juga termasuk dalam ancaman hadith di atas. Jadi tertolaklah juga dakwaan yang mengatakan:" Tak mengapa pakai hadith Dha`if dalam fadhail(kelebihan)!"

Maksudnya jika mendiamkan diri ( tidak menjelaskan status hadith yang maudhu` atau lemah) itu juga termasuk dalam ancaman sebagai seorang pendusta apatah lagi kita yang dengan mudah-mudah menyebarkan hadith palsu atau lemah(setelah diketahui statusnya) tersebut walaupun dengan niat untuk menyampaikan peringatan (tazkirah)

Sabda Nabi sallallahu`alaihwasallam lagi:

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارBarangsiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja maka persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka.

(HR.Muslim)


Maka berdusta ke atas seseorang adalah dikira berdosa besar di sisi Allah inikan pula berdusta di atas nama Nabi sallallahu`alaihwasallam,malah sepakat para ulama menyatakan bahawa setiap nas (baik al-Quran ataupun Sunnah) yang menunjukkan larangan dan juga ancaman azab atau neraka maka ia membawa kepada hukum haram.Maka berdusta di atas nama Nabi sallallahu`alaihwasallam adalah suatu dosa yang besar.Berikut hadith-hadith dha`if yang popular yang sering disandarkan kepada Nabi sallallahu`alaihwasallam sekitar puasa dan bulan ramadhan:

HADITH PERTAMA

وهو شهر أوله رحمة,ووسطه مغفرة,وآخره عتق من النارBulan Ramadhan adalah sebuah bulan yang awalnya adalah rahmat,pertengahannya adalah keampunan sedangkan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka.

Diriwayatkan oleh al-Mahamili dalam al-Amali no:50.,Ibnu Abi Dunya,al-Khatib dan Ibnu Asakir.


Hadith ini di dalam rantaian perawinya terdapat Sallam (Ibn Sulaiman Ibn Siwar)

Kata `Uqaili : Tiada asalnya hadith ini dari az-Zuhri

Kata Imam az-Zahabi di dalam Al-Mizan : Ibnu `Adiy berkata: Sallam ini mungkar hadithnya

Kata al-Albani: Hadith ini sangat dha`if di dalam sanadnya terdapat Ali Bin Zaid Bin Jad`an. Dia itu orang yang lemah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Kata Imam Ibnu Khuzaimah: "Saya tidak berhujjah dengannya disebabkan hafalannya yang lemah.(Lihat adh-Dho`ifah: 871,1569) demikian pula kata al-`Uqaili

HADITH SAHIH

Adapun sangat banyak hadith sahih yang menyatakan tentang kelebihan,kerahmatan,dan diampunkan dosa di dalam bulan Ramadhan antaranya:

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة,وغلقت أبواب النيران,وصفدت الشياطينApabila datang bulan Ramadhan,telah dibuka pintu-pintu syurga,telah ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan

HR Bukhari: 3277,Muslim:1079من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منذنبهBarangsiapa yang berpuasa ramadhan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah,maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu.

HR.Bukhari dan Muslim


Banyak lagi hadith-hadith yang lebih sahih dan lebih patut kita gunakan untuk disebarkan dan untuk beramal.


HADITH KEDUA

Ramai yang membaca doa ketika berbuka dengan doa dari hadith ini,membacanya tidaklah salah kerana kita dituntut untuk berdoa kepada Allah dengan apa bentuk doa sekalipun namun yang menjadi kesalahan apabila kita terus menyandarkan doa tertentu kepada Nabi sallallahu`alaihwasallam tanpa mengetahui sama ada ianya sahih ataupun lemah. Hadithnya:

اللهم لك صمت ,وعلى رزقك أفطرتYa Allah,untuk Mu-lah saya berpuasa dan atas rezekiMulah saya berbuka.

Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Daud: 2358,Baihaqi 4/239,Ibnu Abi Syaibah:9744,Ibnu Sunni:479 dan Baihaqi dalam Syu`abul Iman:3902.


Lemahnya hadith ini kerana majhulnya Mu`az b.Zahrah(perawi dalam sanadnya), dan dia itu seorang tabi`in yang langsung meriwayatkan dari Rasulullah, maka hadithnya mursal(diriwayatkan oleh tabi`e terus kepada Nabi, gugur nama sahabat dalam rantaian sanadnya )dha`if. Dan sanad Hadith ini mudhtarib. Oleh kerana itu hadith ini dilemahkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Albani

(Rujuk Takhrij Adzkar hlmn 367,Irwa`:919)

Yang sebenarnya doa yang disebut oleh Nabi sallallahu`alihwasallam yang lebih sahih hadithnya ialah:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتلتِ العُرُوقُ, وَثَبَتَ الَأجْرِ إن شاء اللهTelah hilang rasa haus,dan telah basah kerongkongan serta tetaplah pahala,insya Allah.

HR.Abu Daud dan lainnya.

Lihat Irwa`:920,Shahih Jami` no:4678


Banyak lagi hadith-hadith yang popular namun ianya lemah malah maudhu` maka sikap kita sebagai seorang yang cintakan Nabi sallallahu`alaihwassalam sentiasa beriltizam untuk mengikut sunnahnya yang sahih ,banyak lagi hadith-hadith sahih yang jarang kita membaca dan mencarinya ,sepatutnya kita sentiasa peka dengan hadith-hadith Nabi benarlah kata-kata ulama kita:

في الصحيح الحديث شغل عن سقيمهDalam hadith yang sahih itu terdapat kesibukan dari hadith yang lemah.

(al-Jami`lil akhlak Rawi wa Adabi Sami` 1524,al-Khatib-Baghdadi.)

Maksudnya daripada kita menyibukkan diri dengan hadith-hadith yang dha`if banyak lagi hadith yang sahih yang sepatutya kita menyibukkan diri mencari,membaca,beramal dan menyebarkanya.Marilah kita sentiasa mengikuti sunnah Nabi yang sahih dan agar kita selamat dari termasuk dalam golongan yang berdusta di atas nama Nabi sallallahu`alihwasallam.Dan berwaspadalah dengan hadith-hadith yang dha`if atau maudhu` apakah kita sanggup Ramadhan kita dicemari dengan dosa mendustakan Nabi?


Faqir ila Allah,

Abu Ayyub Muhammad Fashan b.Ahmad Ziadi

14 Ramadhan 1429H/ Edit & tambahan pada 4 Ramadhan 1430H@ UM Kuala Lumpur
apium Nilam Puri

Apium Nilam Puri8:14 a.m/02:44a.m UM Kuala Lumpur

Sumber: Madrasah Hadith

0 Teguran:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More